Phần mềm đăng bài zalo tự động  – Ninja Zalo Phone giúp bạn xây dựng hệ thống tài khoản bán hàng zalo uy tín và hiệu quả. Các nội dung được soạn sẵn và lưu trên phần mềm giúp bạn chủ động lên kế hoạch nội dung cho các tài khoản.

Dưới đây là các thao tác giúp bạn có thể cài đặt bài viết và đăng bài zalo tự động hiệu quả trên phần mềm.

1. Thêm bài viết trên phần mềm đăng bài zalo

1.1 Thêm danh mục bài viết

  • Tạo hệ thống danh mục bài viết giúp bạn quản lý các nhóm bài viết theo ngày, theo tài khoản hoặc theo nội dung nhóm bài đăng…
  • Để cài đặt danh mục bài viết trên phần mềm đăng bài zalo bạn chọn tới: “Quản lý bài viết” -> “Quản lý danh mục bài viết” ->Thêm tên danh mục rồi chọn “Thêm mới”
Phần mềm đăng bài zalo tự động
Thêm danh mục bài viết trên phần mềm đăng bài zalo 

1.2. Thêm bài viết

  • Thêm bài viết vào phần mềm giúp bạn lưu trữ data để có thể sử dụng cho nhiều tài khoản hoặc vào những thời điểm khác nhau. Thêm bài viết theo các bước sau:

Chọn mục Quản lý bài viết” -> ” Thêm bài viết” -> Nhập tiêu đề -> nhập Nội dung -> chọn ” Danh mục” đã tạo trước đó -> ” Lưu bài viết”

Thêm bài viết trên phần mềm đăng bài zalo tự động
Thêm bài viết trên phần mềm đăng bài zalo tự động

2. Đăng bài zalo tự động bằng phần mềm

Để đăng bài zalo tự động bằng phần mềm bạn cần cài đặt cấu hình bài đăng trước

2.1. Tạo timeline mới

Chọn mục Tương tác” -> ” Tạo Timeline mới (nên để tên timeline: “Đăng bài”)

Cài đặt timeline đăng bài tự động
Tạo timeline mới

2.2: Tạo hành động cho timeline:

Tích chọn timeline “Đăng bài” vừa tạo -> “Thêm hành động” -> “Đăng bài viết”

2.3 Cài đặt cấu hình đăng bài:

  • Để khoảng thời gian delay mặc định
  • Chọn số lượng bài đăng trên 1 tài khoản
  • “Lọc danh mục”: Lựa chọn danh mục tài khoản bạn muốn đăng bài
  • Tích chọn bài viết
  • Chọn “Lưu” để hoàn tất cài đặt

3. Chạy tương tác: Đăng bài zalo tự động

  • Sau khi thiết lập Timeline tương tác, bạn vào mục Thiết bị để chạy hành động

Thiết bị ->  Tiện ích -> Cấu hình tương tác

Sau khi lưu, bạn tích vào thiết bị cần chạy và chọn “Chạy tương tác” để bắt đầu

Đăng bài zalo tự động
Đăng bài zalo tự động

Sau khi lưu, bạn tích vào thiết bị cần chạy và chọn “Chạy tương tác” để bắt đầu

Hotline tư vấn và hỗ trợ: 0869.340.418

Fanpage: Phần mềm Marketing Ninja

Xem thêm: Đăng bài tự động bằng Ninja Zalo Phone

 

Chia sẻ cho bạn bè:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tư vấn bán hàng

HỖ TRỢ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH

HỖ TRỢ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

Bài viết liên quan :

0946 426 583